Вентилационни системи

ventilacia-ot-air-con-service2Вентилацията най-общо представлява съвкупност от мероприятия, чрез които се поддържа чистотата и подвижността на въздуха. Чрез вентилацията се постига в мястото на пребиваване на хората въздушната среда да не съдържа вредни газове, пари или прах с над пределно допустимата концентрация (ПДК). Вентилационната инсталация представлява комплекс от съоръжения (вентилатори, филтри, нагреватели) и елементи (въздухопроводи, вентилационни решетки, дроселиращи устройства, шумозаглушители), чрез които се реализира вентилацията.

Фирма Джонс доставя и монтира вентилационна техника
Работоспособността и здравето на човека често е в пряка зависимост от обстановката, в която той се намира, от условията на микроклимата в помещението, където той прекарва повечето си време. С разбиране на тази истина постепенно се променят стандартите в страната ни в съответствие със световните стандарти. Много промени настъпиха и във вентилационните системи.

При създаването на този сайт специалисти от фирмата ни целиха, на максимално прост и разбираем език, да обяснят какво е вентилационна система, и как тя се внедрява в различни битови и промишлени обекти, а също така полезността на тези уреди. По този начин, ние се стремим, клиентът да изгради ясна представа за възможностите на съвременните технологии така, че те да окажат положително влияние върху здравето на него и на неговото семейство. Не рядко, се срещат вентилационни системи, които не изпълняват функциите си. Това се дължи най-често на неправилната преценка на определящите фактори, такива като – напор на вентилатора, генериран шум от вентилацията и12662_big възможности за неговото ограничаване, загуба на хидравлично налягане по пътя на въздуха и във вентилационните съоръжения, небалансирана и неподходящо избрана схема на вентилация, създаваща дискомфорт или производствени проблеми. За изграждане на една добре функционираща вентилационна система са необходими балансирани и ефективни съоръжения в съчетание с професионална преценка и монтаж. Фирмата Джонс е създадена от нас за Вас, за да направи животът Ви комфортен и уютен.

Ние Ви предлагаме:

٭ Вентилация на битови, обществени и производствени обекти.
٭ Аспирация на кухни, ресторанти, кафета, клубове, мокри помещения, тоалетни и др.;
٭ Вентилация на производствени цехове;
٭ Вентилация, съчетана с обезпрашаване и пречистване на въздуха;

Copyright © 2013 ЕТ "Джонс - Г. Тодоров" | Designed by itg_logo