Аспирации

imagexft6riju9ji2pbНа латински аspiratio, означава всмукване, изтегляне на въздух, течности и други вещества. Този термин до голяма степен характеризира принципа на работа на самата аспирационна система, а именно отвеждане и очистване на замърсения от дървесни и прахови частици, миризми, пушеци и вредни вещества въздух от производствените помещения.
По тази причина основна функция на съвременните системи за аспирация е ефективно и надеждно обезпрашаване и очистване на въздуха в работната зона на производствени, кухненски и други видове помещения.

Основната разлика между вентилацията и аспирацията, е че вентилацията вкарва и изкарва въздух, докато аспирацията само изкарва въздух.
Компютърните симулации и направените опити доказват, че завихрените потоци въздух, най-вече в зоната на огъване на тръбата, са основният източник на шум при аспираторите. Специалните крила в тези зони, направляват контролирано въздушния поток и осигуряват безшумното преминаване на въздуха през въздуховода.

От голямо значение за безшумната работа на аспиратора е и размерът на въздуховода.
При по-тесни тръби нивото на шума е значително по-високо.img_preview
По-ниски нива на шум означава и по-ниско налягане в системата, което от своя страна облекчава работата на аспиратора и удължава неговия живот.
Първото най-важно нещо при избора на аспиратор е да се съобрази капацитета на аспиратора с помещението, което ще трябва да обслужва. Формулата за определяне на мощността на капацитета на аспиратора е квадратурата по височината по 10. Това дава 10 пълни пречиствания на въздуха в помещението в рамките на 1 час.
Каква е основната разлика между аспиратор и абсорбатор?
Уредът се нарича аспиратор, защото основното му действие е той да отведе поетите пари по време на готвене.
Абсорбатор е аспиратор, който работи с филтри от активен въглен. Тогава нямаме отвеждане на въздуха, а циркулиране и пречистване на един и същи въздух.

От двата режима – аспирация и абсорбация – е за предпочитане режимът на аспирация, защото филтрите от активен въглен реално са консоматив, който трябва да се сменя сравнително често.
До скоро се твърдеше, че оптимално понижаване на шума на аспиратора може да се постигне при използването на стандартно въздуховодно трасе с диаметър 150 mm.

Copyright © 2013 ЕТ "Джонс - Г. Тодоров" | Designed by itg_logo