Въздуховоди

img_preview2Въздуховодите са един от основните и задължителни елементи на всяка вентилационна или климатична инсталация. Въздуховодите са основните “доставчици” на пресен въздух, както и каналите, по които се отвежда изсмуканият от помещението замърсен въздух. Използват се също за транспортиране и на рециркулационния и изхвърляния извън сградата въздух. Въздухоодите се залагат в помещения с различно предназначение, от застроения обем на които обаче заемат немалка част, тъй като се характеризират с относително големи размери. Въздуховодите се изграждат от прави и фасонни части, за изработването, на които се използват различни материали, съобразени с конкретната приложна област и експлоатационните условия, както и с архитектурата и конструкцията на сградата.

Материалите за въздуховодите са корозионноустойчиви и въздухонепроницаеми.
Сред най-често използваните материали за въздуховоди са различни видове ламарина. Обикновено въздуховодите се изработват от поцинкована или черна ламарина, а когато са предназначени за транспортирането на агресивни газове, се използва предимно алуминиева или медна ламарина. Въздуховодите могат да бъдат изработени и от изкуствени материали, базирани на полипропилен, полиуретан и други. В последно време за вентилационните и климатичните инсталации широко се използват и гъвкави тръби и маркучи, които до момента намираха приложение предимно в местни смукателни вентилационн инсталации.
Независимо от вида на използвания материал, има общи изисквания към всички материали, намиращи приложение в производството на въздуховоди. Например, необходимо е материалът да осигурява гладка вътрешна повърхност на въздуховода да не задържа прах и да позволява при необходимост лесно почистване. Сред изискванията, на които материалите за въздуховоди следва да отговарят, са да са корозионно устойчиви, нехигроскопични и въздухонепроницаеми, както и да са негорими и да не променят физическите си свойства във времето.

Често вентилационните и климатичните инсталации имат сложна топология, обхващаща въздуховоди, преминаващиventilacia-ot-air-con-service2 през различни части от сградата, с различна посока и наклон. Това налага използването на различни фасонни части, чрез които се свързват отделните прави участъци на въздуховодите. Основно конструктивно изискване към фасонните части е да създават минимални съпротивления на преминаващия въздух. За да се постигнат минимални загуби от триене в правите части на въздуховода, се препоръчва те да са с кръгло напречно сечение. Въпреки това, при избора на форма на напречното сечение на въздуховода е добре да се вземат предвид конструктивните специфики на сградата като разполагаемо място, възможност за вграждане в строителните елементи и др. Препоръчително е да се отчетат и естетическите, и технико-икономическите фактори. В редица приложения е по-целесъобразно вместо с кръгла форма на напречното сечение, въздуховодите да бъдат изработени с правоъгълна, овална или плоскоовална форма.
Стените на въздуховода могат да бъдат гладки, спирално навити или с оребрени отвън или отвътре стени. Видът на стените на въздуховода зависи от вида на материала, който се използва, от геометричните му размери и др. Например, кръглите и плоскоовалните въздуховоди от ламарина предимно се изработват като спираловидни тръби с фланцево съединение, а правоъгълните са предимно с гладки, спиралнонавити или напречноореберени стени.

Монтаж на въздуховодите
Отделните части от въздуховода се свързват по между си с рейки, с муфи, фланцево или чрез заваряване. Най-широко разпространение намират връзките на европрофил и рейковите връзки, които обаче се използват предимно за правоъгълни въздуховоди. За въздуховодите с кръгло напречно сечение от изкуствени материали се използват предимно връзки с муфи и нипели. Фланцевите връзки, в които се използват фланци от ъглови стоманени профили, са приложими за всички форми на въздуховодите. За да се предотврати пренасянето на вибрации, свързването на въздухоразпределителната мрежа към машини и движещи се елементи се осъществява чрез участъци от еластичен въздухонепроницаем материал.
Монтажът на въздуховодите се извършва върху конзоли, опори и подвески. Широко се използва окачването с подвески от перфорирана лента. За всяка отделна конструкция товароносимостта и необходимото разстояние между отделните подвески се задават от производителя. Обикновено за диаметри, по-малки от 630 mm, разстоянието е 4 m, за диаметри под 1000 mm е 3 m, а над 1000 mm – 2 m. Препоръчително е за въздуховоди, в които се очаква кондензация на водни пари, хоризонталните части да се монтират с наклон 3 градуса.
Също така, не се приема за оптимален вариантът въздуховодите да пресичат тръби или строителни елементи. Ако се налага такова пресичане, елементите се облицоват така, че да получат обтекаема форма и да не нарушават плътността на въздуховода.
Когато се предвижда открит монтаж на въздуховодите, е добре те да се изберат по естетически съображения. При закрит монтаж се вземат предвид разполагаемото място и възможността за вграждане в строителната конструкция.

Правоъгълни въздуховоди
въздуховодиПравоъгълните въздуховоди се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 0.63, 0.82, 1.0, 1.2 mm в зависимост от периметъра. За избягване на вибрации по време на работа се оребряват напречно. Скопчаването на канала е със система Pittsburgh.

По поръчка се изпълняват канали с прахово полимерно покритие или от черна ламарина на заварки.
Присъединяване на каналите става чрез фланци, изработени от Евро профил, в зависимост от периметъра.
Уплътняването между фланците става с лента от микропореста гума. За допълнително уплътнение се ползват скоби. Монтажа на въздуховодите става с шпилки и носещ профил. При необходимост се монтират виброокачвачи.
Топлинната изолация на въздуховодите се извършва с Алуминиево фолио.
Фасонните елементи (колена, колена-преходи, различни видове преходи, тройници, S-изнасяне и др.) се изработват също от поцинкована ламарина с различна дебелина в зависимост от периметъра. Присъединяването – чрез фланци, изработени от Евро профил, в зависимост от периметъра.

Кръгли въздуховоди
Предназначени са за транспортиране на въздух в системите за вентилация и климатизация.

Изработват се от спирално навита лента от поцинкована ламарина (скопчаването на фалц) с дебелина 0.5 до 0.8 mm в зависимост от диаметъра или според изискванията на клиента.06
Фасонните елементи (колена, колена-преходи, различни видове преходи, тройници, S-изнасяне и др.) се изработват също от поцинкована ламарина с различна дебелина в зависимост от периметъра.
Присъединяването на въздуховодите и фасонните части става на сглобка (с фабрично монтирани гумени уплътнения или без такива).
Окачването на въздуховодите става с шпилки и носещ профил. При необходимост се монтират виброокачвачи. Към стена се монтират на монтажни конзоли.

Гъвкавите въздуховоди са предназначени за транспортиране на въздух в системите за вентилация и климатизация.
Има два вида: неизолирани и изолирани

Неизолираните представляват четирислоен въздушен канал, изграден от два слоя алуминиево фолио и два слоя полиестерно фолио, в които е вградена стоманена пружина. Минимален радиус на огъване по оста на въздуховода Rmin = 1,5 D..

Изолираните: върху описания неизолиран флексибъл е положена изолация от фибростъкло с дебелина 25 mm, обвита с ламинат от полиестерно и алуминиево фолио. Минимален радиус на огъване по оста на въздуховода : Rmin = 1,5 D.

Copyright © 2013 ЕТ "Джонс - Г. Тодоров" | Designed by itg_logo