Промишлени вентилации

Вентилация – проветряването на помещенията е стандартен процес в ежедневния живот, без оглед на това дали става въпрос за промишленост, административни сгради или жилищни домове и апартаменти. В сферата на промишлеността то има незаменимо значение, а то най-вече поради повишените изисквания към отвеждането на топлината, праха, замърсяването, въглероднуия двуокис и други нежелани елементи от производството.

ventilacia-ventilacionni-instalacii

Компресори
Компресорите най-често се използват за апликации с високо налягане, добавяне на въздух, централни системи. Сферата на приложение е във всички отрасли на промишлеността. Съществуват различни видове компресори, най-разпространеният тип е компресор със страничен канал и циркулиращо колело направо на оста на електромотора.

Област на приложение:
٭ всички отрасли на промишлеността
٭ в комбинация с филтрационна единица
٭ централни системи с подналягане
٭ пневматичен транспорт
٭ доставяне на въздух на течности

ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ
4062769141_cd6e27382d_zДоставки и изпълнение са онзи етап, в който ние заедно с възложителите избираме най- целесъобразното оборудване, спазвайки точно баланса на инвестиционни разходи, отнесени към експлоатационни разходи. В тази насока сме подготвени за:

٭ изграждане на вентилационни инсталации;
٭ изграждане на промишлени вентилации;
٭ изграждане на централни отоплителни инсталации, котелни и машинни зали, горивни стопанства;
٭ цялостно изпълнение на системи за централна климатизация (chiller systems, VRV systems);
٭ изпълнение на хладилни инсталации;
٭ автоматизация и отчитане на енергийните разходи;
٭ разработване и внедряване на системи за сграден мениджмънт (BMS).

Copyright © 2013 ЕТ "Джонс - Г. Тодоров" | Designed by itg_logo