Полезни съвети

ОТВОДНИТЕЛНИ СИСТЕМИ

New Leaf Relief for GuttersЗнаете ли какво е отводнителна система и каква е нейната роля? Въобще замисляли ли Сте се някога за какво служат улуците и водосточните тръби и какво би се случила с дома, офиса или вилата Ви, ако нямаха отводнителни системи? Едва ли?! Ние ще Ви дадем отговорите на тези въпроси.

Отводнителната система се изгражда от улуци, които се монтират по всички страни на покрива на дадена сграда. Улуците събират стичащата се от покрива вода и я отвеждат във водосточните тръби, с които са свързани. Те пък от своя страна, отвеждат тази вода в канализацията или в специално създадени съоръжения, където тя се събира и после може да бъде използвана за напояване или за други цели.

Ако Вашата сграда, без значение каква е тя и какво е предназначението й, няма изградена отводнителна система, по стените и фасадата й ще се появи влага и корозия. Това не само, че разваля външния й вид, но и уврежда самата конструкция на сградата.

Имате невероятна къща и красив покрив, но смятате, че му липсва нещо. Липсва му красив и стилен улук, който същевременно да е здрав.

Улуците и водосточните тръби не са от най-желаните инвестиции, които правите за Вашата къща, но ако са избрани качествени материали и са монтирани правилно, те спасяват конструкцията и фасадата на сградата от бавна, но сигурна разруха, подземните етажи, мазета и основи от наводняване. При неправилен монтаж на покривната водоотвеждаща система (улуците, водосборни казанчета и водосточни тръби) ще доведат до наводняване на стените и до всички, произлизащи от това проблеми.

Това, което търсим като оптимален вариант при покупка на улуци, тръби, водосборни казанчета и др. е те да бъдат максимално ефективни и да предпазват сградата и същевременно да бъдат естетично издържани, за да подчертават още повече архитектурните характеристики.

От друга страна, най-често пренебрегваната тема в строителството са улуците и водосточните тръби. Повечето от нас не им обръщат особенно внимание до момента, в който фасадата е почти унищожена от водата . И когато настъпи момента за смяна на улуците и водосточни тръби повечето от нас се питат как да изберем най-подходящите улуци за особенностите на нашия покрив, за вида постройка. По-надолу сме обсъдили някои важни точки и елементи, които трябва да се имат предвид при избора, монтажа и след това поддръжката на улуците и водосточните тръби и цялата покривна водоотвеждаща система.

За да се избере най-подходящото решение за покривна водоотвеждаща система на определена сграда, трябва да се вземат в предвид няколко основни фактора – покрив, площ, покривно покритие и съвместимостта му с избраните улуци и водосточни тръби. При проектирането на водоотвеждащата система трябва да се търси подходящо разположение на водосборните казанчета, с което се постига желания обем на отводняване.

В определението външни покривни водоотвеждащи системи влизат тези, при които, чрез дадените наклони, водата се насочва към улуците,водосборните казанчета и от там към водосточните тръби, разположени по периферията на сградата, и оттам се отвежда в земята или в централна канализация.

Отводняване при различните типове покриви, основни три варианта:
– отводняване с обикновенни обли улуци – улуците лежат на скоби, които са закрепени към към ламперията на покривната конструкция посредством скоби за улуци, в които лежат улуците. Най-често се използва при жилищни кооперации, къщи, вили и др.

– отводняване с лежащи (скрити) улуци – улуците лежат на предварително изградени легла, монтирани по този начин, улуците не се виждат и цялата конструкция изглежда като продължение на стрехата на къщата или сградата. При този вариант снадките на улуците се скопчават на т.нар. двоен фалц. Най-често се използва при промишлени сгради с по-голяма площ, както и при сгради, при които се търси дизайнерски ефект.

– отводняване без улуци – сградите с плосък покрив и борд не се нуждаят от улуци; при тях водоотвеждането се осъществява чрез полагане на битумна хидроизолационна мембрана на покрива и борда, като те образуват затворен съд, а отводняването се осъществява от барбакани – (фунии), които насочват водата от покрива във водосточните тръби; неприложима при покриви с по-голям наклон и без страничен борд.

В случаите, когато се използват улуци, без значение от кой вид, основното правило е покривното покритие (гофрирана ламарина, люспи от ламарина, полимерна керемида, бетонна керемида, битумна керемида) да навлиза от 1/4 до 1/3 както широчина, така и в дълбочина на профила на улука. Това се прави с цел водният дебит от покрива да се спира от челото на улука, а в случай на подлизване на вода по ръба на покривното покритие, водата да пада отново в улука.

Също се използват и надулучни поли от ламарина, които са с малка дебелина и навлизат в самия улук, като предотвратяват подлизването както и преминаването на водата над улука. Друга практика при битумните керемиди е самите битумни керемиди да навлизат до допир вътре в улуците.

Най-често срещаните грешки при свързване на улуците
– без значение от типа улуците, основна грешка при монтажа на улуците е пренебрегването на свръзките на елементи от водоотвеждащата система. Това води до компроментирането на елементите от системата, водещо до течове.

– друга грешка е неправилното разпределяне броя на водосборните казанчета и местата им за включване на водосточните тръби към улуците – води до преливане на улуците.

– грешен монтаж спрямо покривната конструкция – водата най-често не влиза в улука и той не върши принципно работата си.

– свързването на елементи от различни марки улуци и водосточни тръби – невинаги е възможно да се свържат, така че да няма пропускане на вода.

Съвети за правилната профилактика на улуците
Основната профилактика, която задължително трябва да се спазва за да се удължи живота на улуците и водосточните тръби е почистване на улуците и тръбите пролетно или есенно време (преди обилните валежи) от прах, листа или др. замърсявания.

Натрупването на листа, слама и прах в улука или тръбите води до намаляване на отводнителния дебит на цялата водоотвеждаща система, което може да доведе до преливане на улуците или запушване на тръбите. Запушването от своя страна през зимата може да доведе до задържане на вода в тръбата, замръзване и спукване.

Другият вариант за поддържане на улуците са решетките за листа или решетъчни елементи монтирани върху улука. Въпреки че те не позволяват на листата да попаднат във водосточната тръба, и да я задръстят, ако не се чистят редовно, отново може да се получат неприятни последици. Натрупаните листа и боклуци върху решетка оформят пласт, който не позволява на водата от покрива да се бъде отведена чрез водосборното казанче към водосточната тръба, тя започва да прелива и нанася щети върху фасадата.

Copyright © 2013 ЕТ "Джонс - Г. Тодоров" | Designed by itg_logo