Улуци

Gutter2Това, което търсим като комбинация при покупка на улуци, тръби и фитинги е те да бъдат практични и да предпазват стените от стичащата се вода и същевременно да бъдат естетично издържани, за да почератват още повече архитектурните характеристики на сградите. От друга страна, най-често пренебрегваната тема в строителството са водосточните тръби и улуците. Повечето от нас ги пренебрегват до момента, в който фасадата е почти унищожена от водата от ръждата.

И когато настъпи моментът на смяна на улуците или покупка на нови повечето от нас се питат как да изберем най-подходящите улуци за вида покрив, за вида постройка. За да се избере най-подходящото решение за покривно отводняване на дадена сграда, трябва да се отчетат няколко основни фактора – видът на покривната конструкция, площта на покрива, видът на покривния материал и съвместимостта му с избраните улуци и водосточни тръби,и разбира се, бемът на очакваните валежи. При проектирането на водоотвеждащата система трябва да се търси оптимално разположение на водоприемниците, с което се постига желаната скорост на отводняване. Не бива да се омаловажават и изискванията за безопасност, и тези за натоварване на покрива,в зависимост от носещата способност на конструкцията.
В класическото определение външни покривни отводнителни системи влизат тези, при които, чрез покривните наклони, водата се насочва към улеи(улуци)и водостоци, разположени по контура на сградата, и оттам се отвежда в земята или в събирателна шахта.

Водоотвеждащите системи за покриви, или иначе казано улуците и водосточни тръби, са жизнено необходими за всеки покрив по нашите географски ширини. Благодарение на тази система, попадналата вода на покрива се улавя и отвежда далеч от сградата, като по този начин се предпазва фасадата, стените, фундамента и всички други подпокривни и фасадни елементи от прекомерно овлажняване. В същото време водоотвеждащите системи могат да бъдат умело използвани и като декоративен елемент, подчертаващ или дооформящ архитектурата на дадена сграда.

Съвременните продукти в тази област представляват съвкупност от всички необходими елементи: улуци, водосточни тръби, закрепващи скоби, водосборни казанчета, кривки, над и подулучни поли и т.н. Освен това те се предлагат в няколко форми за улуци (полукръг, трапецовидна, правоъгълна) и кръгла или квадратна за водосточни тръби. Практиката е наложила използването на тези форми, като най-често изборът им се определя от естетическото възприятие на сградната архитектура, от възгледа на архитекта или предпочитанията на инвеститора.

Големината на улуците, водосточните тръби и водосборните казанчета (местата, на които се събират улуци и водосточни тръби) се определя от наклона и площа на покрива, както и големината на покривната конструкция и в съответствие с нормите и изискванията на БДС. За водосточните тръби най-разпространеният и използван размер у нас е ф100 или иначе казано – тръби с диаметър от 100 мм. Съответните по големина казанчета, пак съобразени с наклона и големината на покрива, отводняват средно по около от 65 до 100 кв.м. Предлаганите у нас улуци са с различни форми и големина и за техния избор ще трябва да се консултирате с избраната от вас фирма. Изборът на материала, от който ще бъде направена водоотвеждащата ви система, е един от важните елементи за качеството и надеждността, а също така и за цялостният облик на сградата Ви.

 

bezsheven

Copyright © 2013 ЕТ "Джонс - Г. Тодоров" | Designed by itg_logo